Stichting Bergkerkconcerten

Stichting Bergkerkconcerten

De Stichting Bergkerkconcerten te Deventer is oorspronkelijk opgericht met als doel om op zaterdagmiddag vrij toegankelijke concerten te organiseren in de Bergkerk in Deventer. Vanaf 2015, toen deze concerten in steeds meer kerken gingen plaatsvinden, is dit werk overgenomen door een nieuwe stichting: Zaterdagmiddagconcerten Deventer.

De Stichting Bergkerkconcerten blijft bestaan, en zal nog geregeld concerten (helpen) organiseren in Deventer op het gebied van klassieke muziek en wereldmuziek.

De Zaterdagmiddagconcerten in Deventer staan aangekondigd op de website van de Zaterdagmiddagconcerten Deventer.